FN-dagen: Barns rettigheter i krigens kjølvann

Falstadsenteret

Ordinær kr. 130,-
Student kr. 100,-
Honnør kr. 100,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fåes hos Kultar sine utsalgssteder.

Panelsamtale med Aftenposten journalist og fotograf Afshin Ismaeli, psykolog og spesialist i samfunns og allmennpsykologi Heidi Wittrup Djup og faglig leder Ingvild Hagen Kjørholt, om krigsbarna i Syria.  I anledning FN dagen 24. oktober ønsker Falstadsenteret i samarbeid med Levanger bibliotek i år å rette et fokus på barns rettigheter i krigens kjølvann. Per i dag befinner det seg norske barn i syriske flyktningeleirer, fanget av politikk og voksnes beslutninger. Av de omtrent 40 norske barna i Al-Hol leiren nord i Syria, er kun fem foreldreløse barn hentet hjem. Al-Hol leiren er en overfylt flyktningeleir der alle lever under umenneskelige forhold. Som andre verdenskrigs «tyskerunger», opplever de såkalte «IS-barna» å bli stigmatisert, og de får kjenne på norske myndigheters samme manglende inngripen og vilje til å forsvare grunnleggende menneskerettigheter nedfelt i FNs barnekonvensjon og menneskerettighetserklæringen.

Barn er alltid den part i konflikt og krig som har mest å tape. De har ingen råderett over hvilken side av konflikten de står og har ingen valg i de voksnes verdene av krig og konflikt. FNs høykommissær for menneskerettigheter har rådet alle nasjoner å hente hjem sine IS-kvinner og -barn. Enkelte land har fulgt FNs råd. Andre land, deriblant Norge, viser liten politisk vilje til å følge etter. Samtalen vil gi oss dagsaktuell innsikt i barns situasjon i Al-Hol og forståelse for hvorfor barn av krig har spesielt behov for beskyttelse.

Med oss i panelet har vi:

Heidi Wittrup Djup, psykolog og spesialist i samfunns- og allmennpsykologi. Hun er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan barn og familier kan ivaretas etter alvorlige belastninger. Hun er medlem i Norsk psykologforenings Menneskerettighetsutvalg (MRU), og representant i den europeiske psykologforeningen (EFPAs Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology). Fra 2019 sitter hun i den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje.

Afshin Ismaeli, journalist og fotograf i Aftenpostens utenriksredaksjon. Ismaeli har over lang tid rapportert for Aftenposten fra innsiden av Al-Hol leiren i Syria.

Ingvild Hagen Kjørholt, faglig leder ved Falstadsenteret og post-doc ved NTNU. Hun er litteraturviter og har blant annet forsket på forholdet mellom litteratur og samfunn etter krig og katastrofer. Ingvild leder Falstadsenterets prosjekt «Kulturmøter» rettet mot enslige mindreårige asylsøkere og er med i forskningsprosjektet Children and Catastrophes in Fictional Narratives. For tiden er hun involvert i et bokprosjekt hvor hun analyserer flyktningbarns egne tekster om krig og flukt.

Arrangementet er i samarbeid med Levanger bibliotek og støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?