KULTAR BILLETTFOND

Fondets kontonr. er 4202 16 58981 eller vippsnr. #513772

Retningslinjer for tildeling av fondsmidler

Kultar billettfond bygger på en ide om at vi hvert år sitter igjen med store beløp fra ubenyttede gavekort. Vi tror at det å kjøpe gavekort blir enda mer attraktivt når giverne vet at ubrukte gavekort går til et godt formål hvis det ikke blir benyttet.

Midlene i fondet tildeles lavinntektsfamilier definert gjennom det offentlige virkemiddelapparatet så som NAV, Barnevernstjenesten osv.

Virkemiddelapparatet får midlene som gavekort fra Kultar og de innløser disse i billetter. Dette sikrer anonymitet for de som mottar billetter gjennom fondet.

Fondet skal finansieres gjennom gaver fra sponsorer, bedrifter, privatpersoner og vi oppfordrer spesielt alle som sitter igjen med verdier fra ubrukte gavekort om å gi disse til fondet. Fondets kontonr. er 4202 16 58981 eller vippsnr. #513772
Alle som bidrar får oppføring på denne siden.

I følge HUNT er opplevelser en viktig og helsebringende aktivitet som gir oss mulighet til å koble av fra hverdagen og hente energi, inspirasjon, refleksjon og ta del i felleskapet. Fondet skal bidra til å leve ut slagordet til Kultar: Kort vei til store øyeblikk.

Billettsalg på nett. Kultar billettfond. Det skjer i Verdal, levanger, steinkjer,

Styre:
Aud Lien Sellæg, daglig leder Kultar
Inger Simonsen Taraldsen, Barnevernstjenesten, Verdal

Samarbeidspartnere: