KULTAR BILLETTFOND

Fondets kontonr. er 4202 16 58981 eller vippsnr. #513772

Retningslinjer for tildeling av fondsmidlene:

Midlene i fondet tildeles lavinntektsfamilier definert gjennom det offentlige virkemiddelapparatet så som NAV, Barnevernstjenesten osv.

Kultar billettfond bygger på en ide om at vi hvert år sitter igjen med store beløp fra ubenyttede gavekort. Vi tror at det å kjøpe gavekort blir enda mer attraktivt når giverne vet at ubrukte gavekort går til et godt formål hvis det ikke blir benyttet. I tillegg mottar vi gaver fra enkeltpersoner og firma og tilsammen blir dette til mange billetter for de som trenger det mest.

Virkemiddelapparatet får midlene som gavekort fra Kultar og de innløser disse i billetter. Dette sikrer anonymitet for de som mottar billetter gjennom fondet.

Målet med fondet er å forebygge utenforskap og gi alle muligheter til å delta i aktiviteter som folk flest deltar i.

Fondet skal finansieres gjennom gaver fra sponsorer, bedrifter, privatpersoner og vi oppfordrer spesielt alle som sitter igjen med verdier fra ubrukte gavekort om å gi disse til fondet. Fondets kontonr. er 4202 16 58981 eller vippsnr. #513772
Alle som bidrar får oppføring på denne siden hvis de ønsker det.

I følge helseundersøkelsen HUNT er opplevelser en viktig og helsebringende aktivitet som gir oss mulighet til å koble av fra hverdagen og hente energi, inspirasjon, refleksjon og ta del i felleskapet. Fondet skal bidra til å leve ut slagordet til Kultar: Kort vei til store øyeblikk.

Billettsalg på nett. Kultar billettfond. Det skjer i Verdal, levanger, steinkjer,

Styre:
Inger Simonsen Taraldsen, Styreleder
Aud Lien Sellæg, styremedlem
Siv Anita Jacobsen, styremedlem

Samarbeidspartnere:

Kultar billettfond

Bidragsytere
Stiftinga Hilmar Aleksandersen
Ulvilla Teater
Kultar
WOW Medialab
Huldance
Verdal Teaterlag
Anonym giver 64 år
Anonym giver 57 år
Anonym giver 63 år
Anonym giver 50 år
Anonym giver 51 år
Anonym giver 39 år