illustrasjonsbilde arrangement på Falstad

Fangeleirer i diktatur og demokrati 1941-1949

Falstadsenteret

Ordinær kr. 130,-
Student kr. 100,-

Billett kjøpes på forhånd for å forenkle registrering av navn og kontaktinfo ihht. smittevernregler.
Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å ta kontakt med [email protected]

Velkommen til litteratursamtale og lansering av boka «Falstad. Fangeleirer i diktatur og demokrati 1941-1949», med forfattere Trond Risto Nilssen og Jon Reitan.

Mellom 1933 og 1945 etablerte Nazi-Tyskland og deres allierte mer enn 40 000 ulike fangeleirer, gettoer, tukthus og fengsler. Nazistene brukte disse stedene til å internere og eliminere politiske motstandere, utnytte fangers arbeidskraft og til å gjennomføre folkemord og systematiske massedrap. Dette nettverket av fangeleirer spredte seg til Norge under andre verdenskrig, og representerte et ytterpunkt i demokratiets møte med en brutal okkupasjonsmakt.

Høsten 1941 etablerte nazistene SS Strafgefangenenlager Falstad noen mil nord for Trondheim. Falstad hadde fram til da eksistert som et statlig skolehjem for vanskeligstilte barn. I løpet av krigsårene satt omkring 4 200 kvinner og menn fra vel 15 nasjonaliteter innesperret på Falstad. Etter frigjøringen i mai 1945 til 1949 var leiren en del av det norske etterkrigsoppgjøret og et bilde på utfordringene som myndighetene måtte løse i overgangsfasen mellom diktatur og demokrati.

Denne boken plasserer Falstad inn i et bredere nasjonalt og internasjonalt perspektiv, med andre verdenskrig, etterkrigsoppgjøret og krigens minnekultur som omdreiningspunkt.

(Spartacus Forlag 2021).

Om forfatterne:

Trond Risto Nilssen er professor hos Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Nilssen har en doktorgrad fra NTNU om historiebruk og formidling ved tidligere konsentrasjonsleirer. Hans arbeidsfelt er innenfor moderne historie, minnekultur, samfunnsfag- didaktikk og urfolksstudier.

Jon Reitan er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Nord universitet, og seniorforsker ved Falstadsenteret. Reitan har en doktorgrad i historie fra NTNU om holocaust i norsk etterkrigskultur. Hans arbeidsfelt er moderne historie, kollektive minner og samfunnsfagdidaktikk.

Alle billetter må forhånd kjøpes via Kultar.

Av hensyn til smittevern er det et begrenset antall billetter tilgjengelig.

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?