Vilkår for Sommerskolen

1. Betalingsvilkår

1.1 Betaling
Sommerskolen er gratis i 2021, i samarbeid med Verda- og Inderøy Kommune. (Dett er et engangstilfelle pga. Verdal/Inderøy kommune ønsker å tilby noe ekstra for barn og unge etter et krevende år med pandemi.

1.2 Trekke deltagerplass
Hvis deltakerplassen trekkes, skal det meldes fra om dette slik at andre barn kan benytte plassen.

2. Personvern og konfidensialitet

Dine personlige opplysninger holdes sikkert. Kun autorisert personale (som har samtykket å holde informasjonen sikker og konfidensiell) hos Sommerskolen har adgang til denne informasjonen. Sommerskolen vil aldri selge, bytte eller dele dine personlige opplysninger til noen tredjepart.

3. Fotografering
Som elev hos Sommerskolen samtykker du til å bli filmet og tatt bilder av. Dette brukes til markedsføring i form av trykk, på sosiale medier og framtidig hjemmeside. Ønsker du ikke å bli filmet eller tatt bilder av må dette sies ifra om skriftlig.

4. Skader og tap av eiendeler

4.1 Skader

Sommerskolen er ikke ansvarlig og ikke erstatningspliktig for skader som måtte oppstå.

4.2 Tap av eiendeler
Sommerskolen  er ikke ansvarlig for mistet eller stjålet verdisaker.

5. Vikar
Om lærer ikke har mulighet til å undervise pga sykdom eller lignende er Sommerskolen ansvarlig for å skaffe vikar til undervisningen.

6. Sommerskolens rett til å kansellere kurs

6.1 For få påmeldte

Om Sommerskolen får for få påmeldte før oppstart har Sommerskolen rett til å kansellere kurset. Ved kansellering vil påmeldte få beskjed innen kursstart. Dersom Sommerskolen  må kansellere kurset vil påmeldte på refundert innbetalt beløp snarest mulig.

7. Force Majeure
Er Sommerskolen forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, som brann, krig, naturkatastrofe, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Sommerskolen fritatt for alt ansvar.