Vilkår for Huldance

1. Betalingsvilkår

1.1 Betaling
Ved påmelding og betaling anses avtalen som juridisk bindende
1.2 Refusjon
Ingen refusjon gjelder for kurs hos Huldance Dansestudio AS.

2. Personvern og konfidensialitet

Dine personlige opplysninger holdes sikkert. Kun autorisert personale (som har samtykket å holde informasjonen sikker og konfidensiell) hos Huldance har adgang til denne informasjonen. Huldance Dansestudio vil aldri selge, bytte eller dele dine personlige opplysninger til noen tredjepart.

3. Fotografering

Som elev hos Huldance Dansestudio samtykker du til å bli filmet og tatt bilder av. Dette brukes til markedsføring i form av trykk, på sosiale medier og hjemmeside. Ønsker du ikke å bli filmet eller tatt bilder av må dette sies ifra om skriftlig.

4. Skader og tap av eiendeler

4.1 Skader
Huldance Dansestudio er ikke ansvarlig og ikke erstatningspliktig for skader som måtte oppstå på trening eller under opptreden.

4.2 Tap av eiendeler
Huldance Dansestudio er ikke ansvarlig for mistet eller stjålet verdisaker under trening eller forestillinger.

5. Vikar
Om lærer ikke har mulighet til å undervise pga sykdom eller lignende er Huldance ansvarlig for å skaffe vikar til undervisningen eller flytte trening i dialog med foresatte eller elever til annen dato.

6. Huldance rett til å kansellere kurs

6.1 For få påmeldte
Om et kurs får for få påmeldte før oppstart har Huldance rett til å kansellere kurset. Ved kansellering vil påmeldte få beskjed innen kursstart. Dersom Huldance må kansellere kurset vil påmeldte få refundert innbetalt beløp snarest mulig.

6.2 Lite oppmøte til trening
Om mindre enn 2 elever møter opp til trening har lærer rett til å avlyse dagens undervisning.

7. Opphavsrettigheter
Eleven har ikke lov til å bruke koreografi de lærer på Huldance Dansestudio til fremvisning eller undervisning i egen regi uten koreograf/lærer sitt samtykke.

8. Force Majeure
Er Huldance Dansestudio AS forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, som brann, krig, naturkatastrofe, pandemi eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Huldance fritatt for alt ansvar.

05072021