Vilkår for Hilmar Ung

1. Betalingsvilkår

1.1 Betaling
Ved påmelding og betaling anses avtalen som juridisk bindende
1.2 Refusjon
Ingen refusjon gjelder for kurs hos Hilmarfestivalen

2. Personvern og konfidensialitet

Dine personlige opplysninger holdes sikkert. Kun autorisert personale (som har samtykket å holde informasjonen sikker og konfidensiell) hos Hilmarfestivalen har adgang til denne informasjonen. Hilmarfestivalen  vil aldri selge, bytte eller dele dine personlige opplysninger til noen tredjepart.

3. Fotografering

Som deltaker hos Hilmar UNG samtykker du til å bli filmet og tatt bilder av. Dette brukes til markedsføring i form av trykk, på sosiale medier og hjemmeside. Ønsker du ikke å bli filmet eller tatt bilder av må dette sies ifra om skriftlig.

4. Skader og tap av eiendeler

4.1 Skader
Hilmarfestivalen er ikke ansvarlig og ikke erstatningspliktig for skader som måtte oppstå på trening eller under opptreden.

4.2 Tap av eiendeler
Hilmarfestivalen er ikke ansvarlig for mistet eller stjålet verdisaker under øving eller forestilling.


6. Hilmarfestivalens rett til å kansellere kurs

6.1 For få påmeldte
Om et kurs får for få påmeldte før oppstart har Hilmarfestivalen rett til å kansellere kurset. Ved kansellering vil påmeldte få beskjed innen kursstart. Dersom Hilmarfestivalen må kansellere kurset vil påmeldte få refundert innbetalt beløp snarest mulig.

7. Force Majeure
Er Hilmarfestivalen forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, som brann, krig, naturkatastrofe, pandemi eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Hilmarfestivalen fritatt for alt ansvar.

09082023