Nyttige lenker for arrangører ifm. Corona-viruset

Informasjon fra folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Dette sier klassisk.net om avlysing
https://www.klassisk.net/2020/03/10/alt-du-som-arrangor-trenger-a-vite-om-koronaviruset/

Dette sier forbrukerrådet om avlysing
https://www.forbrukerradet.no/forside/varer-og-tjenester/kultur/