DAGSOPPGJØR

Dagsoppgjør

Rapportskjema for salg ved inngang.
  • Sum kontanter og Izettle/Vipps skal være det samme som solgt på billettsystem
  • Alltid pengene som bestemmer. Hvis det er differanse - annuller billetter så det stemmer med penger kommet inn.