Illistrasjonsbilde av sørsamisk kultur og histiorie i Verdal

Sørsamisk kultur og histiorie i Verdal

Tronsmoen

Billett kr. 150,-  inkl. bålkaffe og “fjellgodt”

Foredragene holdes innendørs og med begrenset antall billetter.
Billett kjøpes på forhånd for å forenkle registrering av navn og kontaktinfo ihht. smittevernregler.
Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å ta kontakt med Kultar.

Kl. 12.00:
Sørsamisk kultur og historie i Verdal.
Jan Persson, Åke Junge, Harald Bugge Midthjell og Frode Strand.
Prosjektet er i regi av Verdal Kommune – Kulturtjenesten.
Bill. kr. 150,- inkl. bålkaffe og “fjellgodt”

Kl. 15.00 – Sol av isfolket (her må du ha egen billett – kjøp her)

Kl. 20.00 – “Svedjefinnene”
Foredrag v/Henry Johnsen
FREMMED BLOD
Kveldsvisning av filmen v/Marte Hallem
Bill. kr. 150,- inkl. bålkaffe og “fjellgodt”

Prosjektet: Sørsamisk kultur og historie i Verdal.

Arbeidsgruppa består av; Jan Persson, Åke Jünge, Harald Bugge Midthjell og Frode Strand.

Jan Persson: Reindriftsutøver fra Njaarke sameby i Jämtland, oppvokst i Sul ved Kvilbekken i Verdal der hans familie drev med reindrift på 1960-tallet. Jan har drevet med mye invertering i områder i både Norge og Sverige hvor han har leitet etter samiske kulturminner. Han er kunnskapsrik og flink til å formidle den samiske historien og kulturen. Jan har vært med på planlegging og gjennomføring av den samiske markeringen i Verdal i forbindelse med Tråante 2017.

Åke Jünge: Åke har utdanning i geografi, historie og matematikk fra universitetet i Oslo og Trondheim. Han tok hovedfag i geografi ved Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet i 1996 med oppgava Geografiske spor etter samisk etnisitet i Midt- og Sør – Skandinavia. Åke Jünge har arbeidet som lærer i over 30 år, både ved ungdomsskole, videregående skole og høgskole. Han har skrevet en rekke bøker, hefter og artikler i aviser og tidsskrift om sørsamisk historie. Åke har vært med på planlegging og gjennomføring av den samiske markeringen i Verdal i forbindelse med Tråante 2017.

Harald Bugge Midthjell: Er oppvokst i Verdal. Harald er utdannet arkeolog og jobber ved Sametinget i Snåsa  – Saemien sijte som rådgiver  og arkeolog med arbeidsfeltet for kulturminner. Harald har publisert flere artikler.

Frode Strand: Rådgiver i Verdal kommune Kulturtjenesten. Prosjektleder for Sørsamisk kulturminnemarkering i Verdal Tråante 2017. Prosjektkoordinator for Sørsamisk kultur og historie i Verdal.

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?