Sigrid Moldestad med band

Strømsøegården, Levanger

Ordinær kr. 200,-
Barn t.o.m 15 år  kr. 50,-
Student kr. 80,-
Honnør kr. 100,-
Gruppe (minst 10): 150,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fås i Kultar sine utsalgssteder.

Sigrid Moldestad er ein av Norges fremste artistar innan folk, vise -og tradisjonsmusikk. Ho har eit sterkt fortellerhjarte og ei eiga evne til å berøre publikum anten det er med leikfull kraft eller melankoli og sjølvskrivne viser og tekstar. Ho vaks opp i den vesle bygda Breim, Nordfjord og vart tidlig introdusert for felemusikken. Ho har studert folkemusikk ved Ole Bull Akademiet på Voss og har fordjupa seg i tradisjonen frå sitt heimområde. Det er også denne musikken som er inspirasjon og rot i mykje av det ho skapar sjølv.

 

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?