Billettsalg på nett til foredrag med Sturla Stålsett - Livssynsåpent samfunn. Det skjer i Levanger

Norge – et livssynsåpent samfunn?

Levain (Famille) - Moan, Levanger

Ordinær 100,-
Student og barn gratis, men må ha plassbillett.
Årskort/abonnement kr. 0,-
Her kan du kjøpe årskort og lese om hvordan det fungerer!

Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å ta kontakt med [email protected]
Dørene åpner 17.30

Levain, Moafjæra, Levanger, Norge

Norge – et livssynsåpent samfunn? Muligheter og kontroverser.
Professor Sturla Stålsett.

Det er et økende tros- og livssynsmangfold i Norge. Før var “alle” medlem av Den norske kirke. Nå er visjonen om et livssynsåpent samfunn styrende for lovgivning og politikk på tros- og livssynsfeltet.
Hva kan det bety? Hvilke muligheter og hvilke problemer kan knytte seg til dette begrepet?

Sturla J. Stålsett kommer denne kvelden for å gi oss en bakgrunn for å forstå og ta stilling til visjonen om det livsynsåpne samfunnet.

Sturla Johan Stålsett er professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole og ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som først lanserte begrepet (NOU 2013:1).
Han har også skrevet en bok om utviklingen fram til i dag: Det livssynsåpne samfunn Cappelen Damm Akademisk Oslo 2021

Foredraget holdes på Levain (Famille) på Moan.

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?