Billettsalg på nett til Krigsforbryteren Gerhard Flesh på Falstadsentret. Det skjer i Levanger

Foredrag: Krigsforbryteren: oppgjøret med Gerhard Flesch

Falstadsenteret

Kl. 13.00
Ordinær kr. 130,-
Student kr. 100,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å sende en mail til [email protected] så får du tilsendt en lenke for å hente ut billett.

Falstadsenteret, Falstadvegen, Ekne, Norge

Velkommen til foredrag ved forfatter Tor Busch, om boka «Krigsforbryteren: oppgjøret med Gerhard Flesch» (Museumsforlaget 2022) på Falstadsenteret, søndag 12 februar kl. 13.00 – 14.00.

Gerhard Flesch var en av de mest effektive og skånselløse kommandørene i det tyske sikkerhetspolitiet under okkupasjonen av Norge. Han opererte over hele Vestlandet og i store deler av Nord-Norge, han var tro mot Hitler til det siste, og han avviste alle anklager om krigsforbrytelser. Denne boka går i dybden på et viktig kapittel i norsk historie: oppgjøret med de tyske krigsforbryterne etter andre verdenskrig.
Det er komplekse spørsmål som reises i boka: Hvordan kunne etterforskerne utforme en omfattende tiltale i en situasjon hvor alle relevante dokumenter ble brent like før kapitulasjonen? Hvilke argumenter brukte Gerhard Flesch for å rettferdiggjøre sine handlinger? Hvorfor ble han ikke stilt til ansvar for sin deltakelse i holocaust? Var det norske rettssystemet skodd for å håndtere en omfattende prosess mot tyske krigsforbrytere? Hvorfor gikk Gerhard Flesch så langt som han gjorde? Entydige svar finnes ikke, men leserne får et godt bilde av hvilke utfordringer aktoratet møtte under rettsoppgjøret. Ved å konsentrere seg om én person gir boka et godt bilde av henholdsvis krigsforbryteren, ofrene, etterforskningen, rettssaken og dommen. Boka bygger på omfattende studier av rettsdokumentene som ble frigjort i 2015 og norske aviser fra tidsrommet 1945-1948. Den gir derfor et nytt og detaljert bilde av oppgjøret med de tyske krigsforbryterne, satt i en kontekst som omfatter både Tyskland på 1930-tallet og Norge under og etter okkupasjonen.
(Tekst: Museumsforlaget).

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?