Billettsalg til julekonserten i Levanger Kirke med Levanger Mannsonglag og Levanger Musikkforening. Det skjer i Levanger

Julekonserten 2022

Levanger kirke

Kl. 16.00
Voksne kr. 350,-
Barn kr. 200,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å sende en mail til [email protected] så får du tilsendt en lenke for å hente ut billett.

Levanger kirke, Tollbugata, Levanger, Norge

Den mest tradisjonerike julekonserten i Levanger kirke!

Levanger Mannssonglag og Levanger Musikkforening har samarbeidet om denne konserten i mange år. På årets konsert er det med to solister: Sopranen Julie Vikestad Olsen og trompetist Geir Morten Øien.

Billettsalg på nett til julekonserten med Levanger Mannsonglag og Levanger Musikkforening

Julie Vikestad Olsen
Julie startet sin musikalske karriere ved musikklinja på Inderøy Videregående Skole. Hun utdannet seg visere som grunnskolelærer ved HiNT før turen gikk til Oslo og Musikkteaterhøyskolen. Etter endte studier i Oslo fortsatte hun sin utdannelse ved Nord-Universitet og er nå utdannet grunnskolelærer. Julie har vært med på mange musikaler og konserter. Vi nevner her: Fame i regi av Kulturskolen i Levanger, En helt uvanlig aften ved West End Studios, rollen som Rita i Verdal teaterlag sin oppsetting «Levva Livet», Sonja i Reisen til julestjernene i en oppsetting ved Turneteatret i Trøndelag. I 2018 fikk hun sunget duett med Sissel Kyrkjebø under hennes julekonsert turne. Julie var med i Drømmeaften i Trønderhallen i 2021 og er også med i 2022. Hun kombinerer nå lærerjobben med å være freelance artist.

Billettsalg på nett til julekonserten med Levanger Mannsonglag og Levanger MusikkforeningGeir Morten Øien
Geir Morten Øien er fra Horten og er ansatt som oversersjant og trompetist i Luftforsvarets musikkorps. Han jobber også som trompetlærer på musikklinja ved Trondheim katedralskole, og NTNU- Unge musikere. Han gikk musikklinja på Sandefjord gymnas, avtjente sin verneplikt som musiker i Kongelige Norske Marines musikkorps, og er utdannet fra Barratt Due musikkinstitutt i Oslo, og NTNU, Institutt for musikk i Trondheim.

Arrangør: Samproduksjon mellom Levanger Musikkforening og Levanger Mannssonglag

Billettsalg til julekonserten i Levanger Kirke med Levanger Mannsonglag og Levanger Musikkforening. Det skjer i Levanger

Bilde fra julekonserten i Levanger Kirke med Levanger Mannsonglag og Camilla Stenhoff Vist

Julekonserten 2021

Julekonserten 2019

Julekonserten i Levanger kirke

Julekonserten 2018

Billettsalg til julekonserten i Levanger Kirke med Levanger Mannsonglag og Levanger Musikkforening. Det skjer i Levanger
Bilde fra julekonserten i Levanger Kirke med Levanger Mannsonglag og Camilla Stenhoff Vist
Julekonserten i Levanger kirke

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?