Ivar, Johan og Ola, barneskjebner på Falstad

Falstadsenteret

Ordinær kr. 130,-
Student kr. 100,-
Honnør kr. 100,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fås i Kultar sine utsalgssteder.

Onsdag 2. oktober kl. 18.00 inviterer Falstadsenteret til et historisk blikk på Falstad oppdragelsesanstalt og andre skolehjem.

I 1895 ble «Falstad Oppdragelsesanstalt for vanartede gutter» etablert på Ekne i Levanger. Her tilbragte en rekke gutter noen år av sin oppvekst, borte fra foreldrehjem, slekt og venner. Hvordan var livene deres i denne perioden?

Stiftelsen Falstadsenteret har de siste årene startet et arbeid med å studere disse guttene og livet deres på Falstad. 2. oktober kl. 18.00 inviterer vi til åpent møte der vi vil fortelle mer om dette arbeidet. Hit kommer forsker Harald Thuen som har arbeidet med tematikken i flere år. Han vil sette Falstads historie inn i en større sammenheng.
Vi vil også få innblikk i arbeidet til Ove Voldseth. Ove Voldseth jobber for tiden som vitenskapelig assistent på Falstadsenteret for å kartlegge tilgjengelige kilder om skolehjemsguttene. Han gir oss innblikk i livene til Ivar, Johan og Ola, tre av guttene som stiftet bekjentskap med oppdragelsesanstalten.

Harald Thuen vil snakke om «Skolehjemmets pedagogikk: hvilke oppdragelsesideer bygget skolehjemmet på?» De norske skolehjemmene bygget for en stor del på ideer hentet hjem fra utenlandske institusjoner gjennom siste halvdel av 1800-tallet. Det var viktig å begrunne skolehjemmets berettigelse i forhold til andre institusjoner: skolen, fengselet og familien. Sentrale tema var for eksempel forstanderens «farsrolle» i møte med barna, hvordan skolehjemmet skulle betraktes som et «hjem» og hvordan man begrunnet straff som pedagogisk virkemiddel.

Inngang: kr 130/100 (honnør og student)

Velkommen!

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?