Ingen manns land

Muustrøparken, Straumen

Ordinær kr. 350,-
Barn t.o.m 15 år kr. 200,-

 

 

 

NB! Spilles kun denne helgen: Dramaet «Ingen manns land» handler om det godes vilkår i en ond verden, og er lagt til en gård på Røra i Inderøy kommune. Forfatter:                      Hans Magnus Ystgaard Instruksjon og regi:    Madelene Nilsen og Øyvind Brandtzæg. Teatret er med å markerer at det er 300 år siden karolinernes inntog!

Ingen manns land

Forfatter:                      Hans Magnus Ystgaard
Instruksjon og regi:    Madelene Nilsen og Øyvind Brandtzæg.

” `n Søald ha itj trøngt å ri dragon sjøl. Han skoilla verri heim å fersvårrå ås”

I 2018 er det 300 år siden Armfeldts felttog gjennom Trøndelag.
Dette var et felttog med mange døde og et felttog som satte langvarige spor etter seg.
Mest kjent er tragedien på Tydalsfjellene under svenskenes tilbaketrekning.
At følgene av felttoget for lokalbefolkningen i distriktet også var enorme, er mindre kjent.
Det er den siden av hendelsene «Ingen manns land» setter søkelyset på.

Dramaet «Ingen manns land» handler om det godes vilkår i en ond verden, og er lagt til en gård på Røra i Inderøy kommune.
Kona på gården, Kari, er fra Jamtland. Mannen hennes, Søald, er utskrevet til de dansk-norske styrkene, så han har hun ingen kontakt med. På gården har hun to mindreårige barn, farfaren deres og ei tjenestejente.
En dag seint på høsten kommer en utmatta guttunge til gårds. Han gir seg ut for å være brorsønnen til Kari som har rømt fra de svenske styrkene. Kari kommer i et uløselig dilemma: Skal hun beskytte gutten og utsette seg for
svenske patruljers hevn, eller skal hun vise ham vekk og sikre sin egen familie?

Hendelsene på gården gjenskapes på en stemningsfull måte i Muustrøparken på Inderøy.
En time før alle forestillingene vil det bli vist historiske tablå i området.

Kaffesalg fra kl. 18.00.

På scenen:

Ingrid Bergstrøm
Jon Tokle Yri
Eva Stavrum Klepp
Olav Kjesbu
Vårin Andersen Melhus
Kristoffer Sagmo Aalberg
Ragnhild Vannebo
Jonas Skjeflo
Jostein Haugberg
Rune Rømuld
Karle Melhus
Tore B. Granås
Gaute Skrove
Soldater

Bygdefolk

Velkommen til 1718 og Muustrøparken!

Inderøy museums og historielag

 

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?