Vi snakket ikke om Holocaust

Falstadsenteret

Falstadsentret velger å avlyse «Vi snakket ikke om Holocaust» pga. koronasituasjonen. Kjøpte billetter refunderes og alle skal ha fått epost. Pengene tilbakeføres kortet de ble kjøpt de med ila. uke 4.

Billett kr. 130,-
Student kr. 100,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fåes hos Kultar sine utsalgssteder.

Vi tar smittevern på største alvor. Billetter bør kjøpes på forhånd for å begrense kontakt og kø-ståing.

NFFO arrangerer i samarbeid med Falstadsenteret prosalong om Irene Levins bok: Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten,(Gyldendal 2020) med professor og forfatter Irene Levin og historiker Anette Homlong Storeide.

Levins bok baserer seg på notater Levin fant i morens leilighet da hun ryddet opp etter henne. Først virket det som tilfeldige lapper med usystematiske skriblerier. Etter hvert avtegnet det seg en historie om morens selvbebreidelser fra krigen og spesielt det at hun ikke greide å redde sin far. Da Irene Levin vokste opp, var de traumatiske hendelsene til stede, bare ikke snakket om. Boken rammes inn av tausheten som preget hele hennes oppvekst. Tausheten var både en mestringsstrategi for den enkelte, en måte å beskytte neste generasjon på og et svar på hvordan jødene tolket hva majoritetssamfunnet kunne tåle fra dem. Tausheten opphørte da storsamfunnet anerkjente den jødiske tragedien med et moralsk og historisk oppgjør midt på 1990-tallet.

Boken tar utgangspunkt i morens individuelle erfaringer som forfatteren konfronterer med den mer allmenne historiefortellingen. Den er også en innvandrerhistorie om jødenes bosetning i Norge, og hva de gjorde for å bli norske. Da boken kom ut i slutten av april i år, vakte den oppsikt og ble omtalt i alle medier, med svært gode anmeldelser i avisene.

Irene Levin er professor emerita ved OsloMet, Storbyuniversitetet. Hun har tidligere publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker og artikler. Onsdag 18. november kommer hun til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Der vil hun samtale med Anette Storeide, som er forsker på Falstadsenteret med andre verdenskrig, fangehistorie og Holocaust som sine spesialområder.

Arrangementet er et samarbeid mellom NFFO og Stiftelsen Falstadsenteret. Arrangementet er gratis for medlemmer av NFFO, påmelding via www.falstadsenteret.no. Øvrige kan kjøpe billett via Kultar.

Bilde: Gyldendal Forlag