Händel MESSIAS

Levanger kirke / Stiklestad kirke

Billett kr. 320,-
Skole/student kr. 170,-
Honnør kr. 270,-

Barn under 12 år gratis (Billett fåes hos utsalgssteder)

Levanger Kirke 22. 4
Stiklestad Kirke 23.4

Ledsagerbevis godtas. Ledsagerbillett kan kjøpes på Kultar sine utsalgssteder.

MESSIAS AV G. F. HÄNDEL

Solister:
Runa Hestad Jenssen (sopran)
Maria Stattin (alt)
Ola Marius Ryan (tenor)
Sverre Johan Aal (bass)

Dirigent: Erling Neergård

Prosjektkor og Levanger kantori

Sammensatt orkester fra Trøndelag

Messias (eng. Messiah) er et oratorium skrevet av Georg Friedrich Händel i 1741, og er et av kirkemusikkens mest kjente og populære verk.

Dets navn kommer av jøde- og kristendommens forestilling om Messias (den salvede) og verket er en fremstilling av Jesu liv og dets betydning ifølge kristen doktrine.

Oratoriet består av tre deler; Jesu fødsel, Jesu død og oppstandelse, Jesu gjenkomst og det evige liv.

I denne oppsetningen vil vi fremføre andre og tredje del som er tilknyttet påsken. Opprinnelig ble oratoriet fremført ved påsken, men etter Händels død ble det vanlig å fremføre det i adventstiden.

Fremføringen vil bli med fullt orkester; strykere, treblås, trompet, orgel og pauker, og fire solister og et prosjektkor sammensatt av sangere fra hele Trøndelag.

Prosjektet er et samarbeid mellom Levanger kulturkirke, Levanger kantori og Stiklestad sokn med målsetting om å få fremført et større kirkemusikalsk verk i Sør-Innherad prosti.

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?