GAVEKORT

for alle billetter som ligger på kultar.no

Nå kan du kjøpe gavekort som er gyldig 1 år fra dagen du kjøper det. Du kan bruke/kjøpe gavekortet på nett/utsalgssted på alle billetter som  Kultar tilbyr.

Bilde av gavekort opplevleser for billettsalg til Kultar