Billettsalg på nett til Hvordan min mor overlevde Holocaust på Falstadsentret, Det skjer i Levanger.

Foredrag: Hvordan min mor overlevde Holocaust

Falstadsenteret

Ordinær kr. 130,-
Barn t.o.m. 16 år kr. 100,-
Student kr. 100,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å ta kontakt med [email protected]

Falstadsenteret, Falstadvegen, Ekne, Norge

Etterkommernes fortellinger

Vi markerer den internasjonale kvinnedagen 8 mars 2023 med et foredrag om boka «Hvordan min mor overlevde Holocaust».
Velkommen til et spennende foredrag ved forfatter og etterkommer Lill Fanny Sæter, Falstadsenteret, onsdag 8 mars, 17.30 – 18.30.

Lill Fanny Sæther er datter til Else Mendel, og har forsket i sin jødiske families reise fra Latvia og Litauen til Irland og videre til Norge. Hun forteller her om de dramatiske omstendighetene for familien rundt deportasjonen av de norske jødene med “Donau” 26. november 1942.

Forfatteren bruker morens historie for å beskrive antisemittismen og rasismen, flyktningers situasjon og kvinners innsats i redning og skjuling av mennesker som var i fare for å bli arrestert, torturert og drept av nazistene. Hun tar også et oppgjør med noen av de nordmennene som var ansvarlige for den fysiske og økonomiske tilintetgjørelsen av jødene i Norge. Ingen av dem ble straffet for dette etter krigen.

Om boken: ‘Hvordan min mor overlevde holocaust’, skildrer forfatterens forfedres liv i Tsar-Russland, nåtidens Baltikum og utvandringen derfra til Irland og England på slutten av 1800-tallet. Else Mendels foreldre giftet seg i Irland og reiste etter hvert til Norge i 1911 med sin datter og to av hennes søsken. De bodde først i Trondheim hvor de åpnet butikk og hvor de to yngste søsknene ble født. Butikken gikk konkurs i 1922. Familien flyttet deretter rundt på Østlandet noen år og kom til Oslo i 1932.

Hovedkapitlet i boka handler om 2. verdenskrig, med spesiell vekt på hendingene høsten 1942. Dette baserer seg i stor grad på autentiske dagboknotater og brev fra Lill Fannys mormor. Boken handler også om familiens flyktning tilværelse i Sverige. Her er også dagbok, almanakker og brev hovedkilde. Else Mendel reiste videre til Skottland i april 1943. Hun skrev mange brev til foreldrene. En del av dem er bevart og de er hovedkilden i kapitlet om Glasgow.

Til sist handler boken om familiens hjemkomst i 1945 og deres håpløse kamp for å finne sine beslaglagte eiendeler igjen og for få erstatning for det tapte. De fikk ingen erstatning for de to yngste søsken som ble drept i Auschwitz etter at de ble arrestert av norsk politi og deportert i november 1942.

Dette arrangementet inngår i vår faste foredragsserie Etterkommernes fortellinger. Foredrag, samtaler og vandringer: Tidsvitnene etter andre verdenskrig forsvinner inn i historien. Fortellingene om de lever videre blant de etterlatte. I denne serien av foredrag og vandringer ønsker vi å gi ordet til etterkommerne, slik at de kan holde historien levende, på sin måte.

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?