FOLKEPARKEN VERDAL 2016

ALLE ARRANGEMENTSDATOER 2016

2.- 4. juni Vømmølfestivalen
22. okt. Dansegalle i Verdalshallen

Billetter kommer i salg senere!

27. august: Trønder-Rock – Billetter er i salg!

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?