Billettsalg på nett til Sannhet og forsoning på Falstadsenteret. Det skjer i Levanger.

Sannhet og forsoning

Falstadsenteret

KL. 18.00

Ordinær kr. 130,-
Barn t.o.m. 15 år kr. 100,-
Student kr. 100,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å ta kontakt med [email protected]

Velkommen til panelsamtale med Marit Myrvoll, Marte Heie Hallem og Marit Soini, og foredrag ved Marit Myrvoll (komitemedlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen). Dette arrangementet er siste del av Skogheimseminaret 2023. Skogheimseminaret 2023 har temaet «Over grenser».

Program fredag 1 mars 2024:
18.00 – 18.45: Foredrag ved Marit Myrvoll: «Sannhet og forsoning – grunnlaget for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner», avgitt til Stortinget, 1. juni 2023.

18.45 – 19.00: Beinstrekk og kaffepause.

19.00 – 19.45: Panelsamtale med Marit Myrvoll, Marte Hallem og Marit Soini

19.45 – 20.00: Spørsmål fra publikum

Om foredraget:
Foredraget tar for seg arbeidet med rapporten «Sannhet og forsoning – grunnlaget for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner», avgitt til Stortinget, 1. juni 2023.

Marit Myrvoll, f.1953, er fra Bodø. Hun er sosialantropolog (PhD) fra Universitetet i Tromsø med avhandlingen «Bare gudsordet duger. Om kontinuitet og brudd i samisk virkelighetsforståelse» (2011). Hennes faglige hovedområder er samisk og arktisk kulturarv, spesielt immateriell kulturarv og aspekter ved dagens religiøse virkelighetsforståelse. Hun har også jobbet med perspektiver på kultur, identitet og samfunn, vold og overgrep i samiske samfunn samt forvaltning av kulturminner. Myrvoll har vært medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018 – 2023). I dag er hun pensjonist.

Om panelsamtalen:
Etter foredraget blir det panelsamtale med Marit Myrvoll, Marte Heie Hallem (journalist, manusforfatter, regissør, produsent og musiker fra Verdal) og Marit Soini (Norske kveners forbund, Midt-Norge).

Marte Heie Hallem er manus forfatter, regissør, produsent og musiker, og har i de senere årene jobbet mye med dokumentariske produksjoner for film og teater. På manussiden har hun skrevet flere utendørsteater som settes opp jevnlig i Trøndelag, blant annet “Oda fra havet”, “Arvesølvet”, “Flyktningelosen” og triologien “Operasjon Oleander”. Hun har også regissert og skrevet musikk til flere av dem. “Operasjon Oleander” og episoden “Flukten” vant pris for årets beste teaterforestilling i Midt-Norge under Utawards i 2019. På filmsiden har Marte regissert, vært produsent og skrevet manus til filmene “I skyggen av Oljeeventyret” (2016), “Balanse” (2019) og “Fremmed blod” (2021), og er nå i utvikling med flere nye prosjekter. “Fremmed blod” var i 2021 en publikumssuksess på NRK, med mange lovord fra seere og anmeldere, og i 2022 reiser Marte på turne i Norden med både filmen og boka med samme tittel. (Scene Midt).

Marit Soini
Marit Soini er kvensk og fra Lyngen i Nord-Troms, men bosatt i Trondheim. Marit er medlem av Norske kvener Midt-Norge.
Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske kvener Midt-Norge ble stiftet i 2018 og er et lokallag under Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, med base i Trondheim og medlemmer over hele Midt-Norge. Vårt mål er å gjøre det kvenske folket og den kvenske historien synlig og kjent for hele befolkningen, og skape stolthet og engasjement hos kvener bosatt i regionen.
Fornorskningspolitikken har vært svært effektiv mot det kvenske folket, og en konsekvens av dette er at språk og mye av den materielle og immaterielle kulturarven er helt eller nesten forsvunnet for mange kvener. Gjennom arbeidet vårt ønsker vi å bidra til å løfte bevisstheten om det kvenske i samfunnet og hos den enkelte. De ulike arrangementene og møteplassene vi skaper er med på å skape stolthet og ta tilbake noe av det vi har mistet gjennom fornorskningsprosessen.

Om Sannhets og forsoningskommisjonen:
Kommisjonens og granskningens formål var å legge grunnlaget for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer. Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett ovenfor samer, kvener og norskfinner ble ledet av Dagfinn Høybråten og besto av 11 andre fagpersoner, oppnevnt av Stortinget.

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen skulle gjennomføre:
Det skal gjøre en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet ovenfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Virkningene av fornorskningspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskningspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskninga frem til i dag.
Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.
Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen var etablert på UiT Norges arktiske universitet, og ble ledet av Liss-Ellen Ramstad. (stortinget.no)

Skogheimseminaret er et samarbeid mellom Falstadsenteret og Levanger bibliotek, med støtte av Sparebank SMN1, Trøndelag Fylkeskommune og Fritt Ord.

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?