Bilde av Jannicke Fiskvik foredrag på Falstadsenteret

Afghanistan: En historie om invasjoner og skiftende maktallianser

Falstadsenteret

Billett kr. 130,-

Billett kjøpes på forhånd for å forenkle registrering av navn og kontaktinfo ihht. smittevernregler.
Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å ta kontakt med [email protected]

Etter 20 år med bred internasjonal tilstedeværelse i Afghanistan er Taliban igjen ved makten i landet – slik de var fra 1996 til 2001. Den plutselige politiske og militære kollapsen i Afghanistan har overrasket de fleste. Likevel er det noen mønstre i Afghanistans blodige historie som kan bidra til å forklare hvorfor den internasjonale innsatsen etter 2001, inkludert den norske, fremstår som forgjeves. Hvordan kom vi hit?
Foredraget plasserer dagens situasjon i et bredere historisk perspektiv og gir et overblikk over Afghanistans lange historie med invasjoner og interne maktkamper.

Jannicke Fiskvik er forsker ved SINTEF i Trondheim. Hennes ekspertise omfatter samfunnssikkerhet, nordisk sikkerhet og forsvar, sivil-militære relasjoner og internasjonale relasjoner. Hun har en doktorgrad fra NTNU hvor hun forsket på de nordiske landenes militære deltakelse i Afghanistan fra 2001.

Velkommen til et garantert spennende og høyaktuelt foredrag.
Merk at alle billetter må forhånd kjøpes via Kultar og av smittehensyn et begrenset antall billetter tilgjengelig.

Kaffe/te og noe å bite er inkludert i billetten.

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?