22. juli: Bearbeidelse over tid. Prosalong

Falstadsenteret

Ordinær kr. 130,-
Student kr. 100,-

Ledsagerbevis godtas. Billett fås hos Kultar sine utsalgssteder eller ved å ta kontakt med Kultar.

Det er allerede snart ti år siden terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya, angrep som drepte 69 mennesker, og skadde og traumatiserte mange flere. Hvordan har vi som samfunn forholdt oss til disse hendelsene? Hvordan forstod vi dem da – og hvordan forstår vi dem i dag? Og hvilke betydninger har kunsten hatt i minnearbeidet etter 22.juli?

Ingvild Folkvord og Anne Gjelsvik fra NTNU og Ingeborg Hjorth fra Falstadsenteret har forsket på bearbeidelsesprosessene etter terrorangrepene. I bøkene sine har de undersøkt minnetalene, litteraturen, filmene og arbeidet med å etablere nasjonale minnesteder. På Falstadsenteret samtaler de om hvordan den norske offentligheten har beveget seg fra samlende taler og rosetog og over i et mer konfliktfullt landskap: Det dreier seg om hvordan vi minnes i fellesskap, om hvem sine fortellinger som tillegges vekt, og om politisk strid.

Samtalen innledes med visning av den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs videoverk «Notes on a Memorial», hvor han forteller sin historie fra arbeidet med de nasjonale minnestedene etter terroren.

Påmelding for NFFO medlemmer:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOpJTHC9R5CrOWwqmvXp8dxva9vkiMKJMCRKu23rtLzb5_gw/viewform?usp=sf_link

Se andre forestillinger

Arrangør?
Vil du selge
billetter
på kultar.no?