Ulvilla Teater

Selskapet Ulvilla teater AS er etablert for å skape en selvstendig produksjonsaktør for teater og profesjonell teaterproduksjon i det rike teatermiljøet i Verdal. Selskapets konkrete mål er å skape mange teateroppsetninger av høy kvalitet, som er profesjonelt produsert og økonomisk levedyktige. 

Ulvilla teater AS presenterer seg herved; og orienterer her om sin kommende urpremiere på familieforestillingen Møllemester Iversen og englene, og om sine planer for våren, med den elleville satiren Æ vil itj fløtt på Øra.

Møllemester Iversen og englene er nyskrevet teater av Arnulf Haga. Musikk til stykket er skrevet av Asgeir Skrove. I forestillingen medvirker 5 barn fra Verdal i amatørroller, sammen med skuespilleren Lavrans Haga og musikeren Ola Wist Holmen.

Arnulf Haga er kunstnerisk leder og teatersjef i Ulvilla teater AS. Han en velkjent verdaling; profesjonell sceneinstruktør og dramatiker med svært lang og variert teatererfaring. 

Møllemesteren inspirerer fantasien og gleden ved å fortelle; skrøne eller sannhet, opplevd eller innbilt. Fra et univers mellom faktum og fiksjon,- befolket av engler han tror på, og dompaper han snakker med,- formidles møllemesterens opplevelser og anskuelser; til unge venner på scenen, og videre til publikum. Fortellingens form er latin-amerikansk magisk realisme påkledd topplue og skjerf, og sendt til skogs i Trøndelag. Med musikk til.

Ærendet i advent er å spre humanisme og toleranse for tro i alle retninger; og nestekjærlighet for både folk og dyr; med møllemesterens vitnesbyrd om at det kan oppleves mye rart mellom himmel og jord for alle som våger å lytte og se. Og å tro.

Stykket har urpremiere i Ulvilla forsamlingshus 25.11.2023. Forestillingen spilles så framover mot jul.

Etter første årgang av Møllemester Iversen og englene, vil forestillingen bli utviklet videre for ny oppsetning til advent neste år.

Ulvilla teater AS sitt neste prosjekt, med urpremiere på vårparten, er dessuten alt på beddingen. Det er en litt annen skål. Oppsetningen Æ vil itj fløtt på Øra kommer på scenen i mars. Her vil høyaktuell, ellevill og bitende satire over store utfordringer i tiden tas til scenen. Stykket håndterer eldreomsorg, fraflytting og sentralisering, i en historie om håndfast eldreopprør; som uavlatelig tar uventede vendinger. Også dette stykket er det Arnulf Haga som har skrevet og vil regissere.  

Ulvilla teater AS har også flere prosjekter på blokka. De vil i tur og orden komme opp på plakaten for nye premierer, i første omgang i løpet av 2024.

Initiativet til etablering av Ulvilla teater AS bygger på tro og erfaring for at teater er verdifull aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapet vil bringe fram produksjoner som skal være relevante kulturytringer i samtiden. Teatret vil lage nyskapende underholdningsteater,- utviklet, produsert og gjennomført med kvalitetssikring i alle ledd. Det kunstneriske innholdet skal holde høy kvalitet, og henføre til spenning, glede og sinnsbevegelse.

Et økonomisk utbytte av selskapets produksjoner vil forutsetningsvis bli fordelt som bonus til engasjerte og interessenter i de respektive produksjoner. Den avkastning til selskapet som eventuelt måte komme ut av en produksjon, vil bli satt av til å bidra til å finansiere en ny. Håpet er å kunne få det til å bære seg for alle å ha det artig; med å spre teaterengasjement og teaterglede til medvirkende og publikum. Intensjonen er å drive scenearbeid med både barn og unge og voksne, profesjonelle og amatører, i konstruktivt lagarbeid.

Hovedpoenget med det hele er naturligvis at vi må ha det artig. Er det noe sted man beviselig vet at teater er artig, for alle, så vil det være i Verdal.  

Så la oss lage mere teater. Sammen. 

 
Kilde: Leif Anders Stuevold, Produsent for Ulvilla Teater