Levanger Musikkforening

Levanger musikkforening ble stiftet 13. mars 1892 som en totalavholdsforening. Blikkenslager Anton Kristiansen ble foreningens første leder og var leder helt til 1927. Foreningen deltok i 17.-maifeiring første gang i 1895 og 1.mai i 1908. Den 15. mai 1898 var det folkefest i ridehuset, og dansemusikken som var bestilt meldte forfall. Musikkforeningen sa seg villig til å spille til dans, men en del av medlemmene mente det var ”synd” å tillate dette. Musikkforeningens medlemmer lastet da opp instrumentene på ei handvogn og drog heile greia hjem til avholdsforeningens formann og takket for seg. De besluttet deretter å danne egen forening under navnet Levanger Musikkforening.

Den 10. juli samme år stilte de med nye instrumenter etter innsamlinger og mottak av gaver. Anton og sønnen Olaf Kristiansen var dirigenter for korpset i 65 år.

Den 27. juni 1906 var det kongebesøk i Levanger og kongesangen ble spilt for Kong Håkon den 7. Under feiringen av 1000-årsjubileet for Levanger i 2011 var det igjen kongebesøk og korpset spilte da for Kong Harald den 7. Fra 1940 til 1945 var det ingen virksomhet i korpset.

I 1962 ble det for første gang tatt inn kvinner i foreningen. Det var Solveig Tingstad, i dag med navnet Okkenhaug som fortsatt er aktiv medlem.

I 1967 arrangerte foreningen musikkstevne i Levanger. I 1987 arrangert de også, da sammen med Skogn hornmusikklag.

Kretsstevnet i 2006 var også et stort løft for korpset sammen med gode samarbeidspartnere. Vi er tildelt stevnet for 2013 og har en stor utfordring på ny.

Trond Kolaas har vært er dirigent for musikkforeningen i mange år. Han er fortsatt et aktiv medlem av musikkforeningen og fikk kommunens kulturpris i år 2000. I 2010 ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt virke som musiker, dirigent, komponist og arrangør.

Korpset har årlig spilt julekonsert sammen med Levanger Mannssonglag, hvor det har deltatt solister og andre aktører gjennom årene. Korpset har også hatt flere arrangement sammen med Levanger Kammerkor.

I 2011 gjennomførte korpset en stor konsert i Levanger kirke hvor Levangerkantaten av Paul Okkenhaug ble framført sammen med Levanger kammerkor, Levanger Blandakor og solist Isa Katharina Gericke. Kantaten ble arrangert for korps av Trond Kolaas. I jubileumsåret dirigeres korpset av Hilde Sand som også var dirigent under jubileumet for 10 år siden.

Kilde: Levanger Musikkforening, Jubileumsskrift Knut Dreier, Sigurd Berg, Trond Kolaas og Jostein Hammer