Eilif Rye Pisani – En skolehjemsgutt på feil side av historien

Her er litt bakgrunnsstoff for omvisningen “En ensom sang fra kjelleren – fra skolehjemsgutt til dødsdømt” som du kan oppleve på Falstadsenteret i sommer.

Introduksjon: Eilif Rye Pisani var en ung skolehjemsgutt som befant seg midt i hendelsene under andre verdenskrig. Denne artikkelen tar for seg Eilifs historie og hvordan han endte opp på feil side av konflikten. Gjennom å utforske hans bakgrunn, opplevelser og valg, kan vi få et innblikk i de komplekse dynamikkene knyttet til utenforskap og radikalisering i en krigstid. Eilifs historie har blitt kjent gjennom dokumentaren “De siste dødsdømte” og har skapt debatt rundt temaet straff, skyld og ansvar.

Bakgrunn og oppvekst: Eilif Rye Pisani ble født og oppvokst i Bergen. Allerede som ung viste han tegn til ulydighet og utfordrende atferd. Han begynte å skulke skolen og bruke brennevin sammen med jevnaldrende. Tyveri fra foreldrene for å finansiere slike vaner var også en del av hans opprørske oppførsel. Som en reaksjon på Eilifs atferd sendte foreldrene ham til Falstad skolehjem i 1940 da han nettopp hadde fylt 16 år.

Falstad skolehjem og den norske skolehjembevegelsen: Falstad skolehjem var en del av den norske skolehjembevegelsen, som representerte et progressivt syn på utdanning og oppdragelse på den tiden. Skolehjembevegelsen hadde som mål å redde og oppdra ungdommer som falt utenfor samfunnets normer, heller enn å straffe og tukte dem. Falstad skolehjem plasserte elevene i et lokalsamfunn, i motsetning til isolasjonen som preget andre skolehjem. Institusjonen hadde en struktur som lignet på en borgerlig familie, der bestyreren var en autoritetsfigur.

Eilif på feil side av historien: Under andre verdenskrig ble Falstad skolehjem beslaglagt av de tyske nazistene, og driften ble flyttet til en annen lokasjon på Falstad. Her opplevde Eilif og flere av hans medelever å bli satt i nazistenes varetekt i fangeleiren. Det var i løpet av denne tiden at Eilif begynte å utføre tjenester for nazistene mot betaling i form av alkohol. Dette reiser spørsmål om hvordan og hvorfor Eilif endte opp på feil side av konflikten, og om han fortjente straffen han senere mottok.

Eilifs historie har vekket oppmerksomhet og satt fokus på spørsmål om straff, skyld og ansvar. Mange lurer på hva som førte til at en ung gutt som Eilif engasjerte seg på en slik måte og omstendighetene rundt. I sommer kan du få omvisning på Falstadsentret og høre histoiren om Eilif Rye Pisani. 

Falstadsenteret

Museum, minnested og senter for menneskerettigheter

Falstadsenteret er en engasjerende møteplass med en sterk historie. Her kan du lære om fangehistorie fra andre verdenskrig og om demokrati, menneskerettigheter og dagsaktuelle samfunnsspørsmål. Prøv vår digitale rekonstruksjon av fangeleiren anno 1945, besøk utstillingene våre og bli med på gode samtaler i meningsfulle omgivelser.