Fanfare for det grøne flygelet

Urfremføring av bestillingsverk for det nye konsertflygelet i Levanger kirke. Stykket er skrevet av Ole Karsten Sundlisæter, og er musikk for flygel og orgel. Fremføres av Jon Kristian Bye og Erling Neergård.